Відділення та представництва

Відділення та представництва є відокремленими структурними підрозділами, що керуються у своїй діяльності Статутом та Положеннями, затвердженими на засіданні Ради Конгресу Криміналістів.

Відділення та представництва створюються за територіальним принципом, за місцем проживання чи місцем роботи членів Конгресу Криміналістів, у кількості не менше трьох осіб. До складу відділення також можуть входити громадяни інших держав, якщо вони бажають досягти поставленої мети Конгресу Криміналістів. Повноваження відділення поширюються на територію адміністративно-територіальної одиниці України (республіки, області чи міста з особливим статусом) та відповідає найменуванню відділення. Повноваження представництва поширюються на територію відповідної держави чи кількох держав.

Відділення та представництва створюються та діють без статусу юридичної особи та легалізуються шляхом повідомлення відповідних реєстраційних органів.

На сьогоднішній день до складу Конгресу Криміналістів входить 16 відділень:

1) Волинське відділення;

2) Донецьке відділення;

3) Закарпатське відділення;

4) Запорізьке відділення;

5) Івано-Франківське відділення;

6) Київське відділення;

7) Київське обласне відділення;

8) Кримське відділення;

9) Львівське відділення;

10) Луганське відділення;

11) Одеське відділення;

12) Полтавське відділення;

13) Севастопольське відділення;

14) Тернопільське відділення;

15) Харківське відділення;

16) Херсонське відділення.