Згода про етику публікації та відсутність зловживань

Згода про етику публікації та відсутність зловживань
(засновано на рекомендаціях Elsevier та Найкращі Практичні Засади для Видавців Журналів COPE)

Етичні основи публікації у журналі

Журнал прагне забезпечення етики публікації та якості статей. Автори, редактори, рецензенти та видавець повинні дотримуватись стандартів етичної поведінки. Криміналіст першодрукований слідує рекомендаціям Elsevier та Найкращим Практичним Основам Видавців Журналів COPE.

COPE: http://publicationethics.org/resources/guidelines

або

Elsevier: https://www.elsevier.com/editors/perk

Автори

• автори повинні надати об’єктивну дискусію про значення науково-дослідної роботи, а також точно посилатися на першоджерела, що дозволить іншим дослідникам повторити експеримент;
• шахрайські або свідомо неправдиві заяви є неприйнятними та не відповідають етичній поведінці;
• оглядові статті повинні об’єктивно, всебічно та точно відображати положення цієї сфери знань;
• автори повинні гарантувати, що їхня робота є цілісним оригінальним твором, а використання робіт та/або досягнень інших фахівців, це відповідним чином підтверджено;
• плагіат у всіх його формах є неприйнятною поведінкою та не відповідає етиці публікації;
• відсилання рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неприйнятною поведінкою та невідповідним до етики публікації;
• автори не повинні надавати статті, що описують по суті ті ж дослідження більш ніж у один журнал;
• відповідний автор повинен гарантувати, що є повна згода всіх співавторів у момент затвердження кінцевого варіанту матеріалів та їх подання до опублікування.

Редактори

• редактори повинні оцінювати рукописи виключно на підставі їхньої академічної якості;
• редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без письмової згоди автора;
• редактори повинні вживати необхідних заходів у разі подання скарги щодо етики наданого рукопису або опублікованої статті.

Рецензенти

• будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні вважатися конфіденційною інформацією;
• привілейована інформація або ідеї, отримані за допомогою рецензування, мають бути конфіденційними і не можуть бути використані для особистої вигоди;
• рецензії мають бути об’єктивними, а їх зміст має формулюватися чітко з підтримкою аргументації таким чином, щоб автори могли їх використовувати для поліпшення поданих матеріалів;
• обраний рецензент, який відчуває недостатню кваліфікацію для абсолютного аналізу дослідження в рукописі або знає, що оперативне складання рецензії є неможливим, має завчасно повідомити редактора (головного редактора) та повідомити про вихід із процесу рецензування;
• рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких простежується конфлікт інтересів як результат конкурентних, загальних чи інших відносин, зв’язків із будь-яким автором, компанією чи інституцією, пов’язаних із поданими матеріалами.