Надання матеріалів

Рекомендації до опублікування статей та інших матеріалів у міжнародному науково-практичному юридичному журналі
“Криміналіст першодрукований”

● Стаття або інший матеріал може надаватися до публікації українською, англійською, німецькою, французькою, російською мовами (за бажанням автора).

● Обсяг публікації може бути різним. В окремих випадках обсяг доцільно узгоджувати із редакційною радою.

● Текст статті повинен супроводжуватися короткою анотацією англійською мовою та даними про автора – вченого ступеня, вченого звання, посади, почесного звання (англійською мовою та мовою публікації); обов’язковим є надання цифрової якісної фотографії автора.

● Текст статті традиційно включає коротку анотацію та 5-7 ключових слів (англійською мовою), вступ, 2 або більше структурні частини статті, висновок, список використаних джерел та інформацію про автора.

● Матеріали, що надаються в журнал, повинні відповідати Угоді про етику публікації та відсутність зловживань.

● Усі статті, що відповідають тематиці журналу, надсилаються на двостороннє анонімне («сліпе») рецензування. До рецензування можуть бути залучені члени редакційної ради та зовнішні експерти, які визначають вектор розвитку науки.

● Рецензія повинна містити конкретні висновки щодо якості поданих матеріалів, креативності та інноваційності статті, а також відповідності Угоди про етику публікації та відсутність зловживань. Рецензія повинна містити висновки щодо наявності недоліків та переваг статті. Рецензія повинна містити висновок про можливість опублікування: “рекомендується”, “рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків” або “не рекомендується”.

● Рішення про публікацію за підсумками рецензування приймається протягом 15 днів з дня надходження статті до редакції. Мотивоване рішення Редакційної Ради на підставі рецензії негайно надсилаються авторам електронною поштою.

● Матеріали для публікації можуть бути надіслані на електронну адресу: apostille.ph@gmail.com