Керівництво

Рада

Рада – це найвищий орган управління Конгресу Криміналістів. Засідання Ради скликається Президентом не рідше одного разу на п’ять років. До виняткової компетенції Ради належить: затвердження Статуту, змін та доповнень до нього; Затвердження програм діяльності Конгресу Криміналістів за поданням Президента; визначення основних напрямів діяльності та затвердження плану роботи Конгресу Криміналістів на поточний рік; затвердження звіту Президії Конгресу Криміналістів про результати роботи Конгресу Криміналістів та виконання його програм та завдань за 5 років; обрання та зняття з посади Президента, Віце-президента, Віце-президента з питань міжнародного співробітництва, Радника-секретаря, членів Президії, членів Ревізійної комісії; та ін.

Президія

Президія – це постійно діючий орган управління, завданням якого є погодження дій Президента та інших посадових осіб Конгресу Криміналістів, відділень або представництв, а також контроль за дотриманням статутної мети та завдань Конгресу Криміналістів. Президія складається із 8 членів. За посадою членами Президії є Президент, Віце-президент, Віце-президент з питань міжнародного співробітництва та Радник-секретар. На черговому засіданні Загальних зборів членами Президії були обрані:

1) Володимир Журавель – доктор юридичних наук, професор Перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений працівник освіти України;

2) Віолетта Коновалова – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії щодо використання сучасних досягнень науки та техніки у боротьбі зі злочинністю НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки України;

3) Гендрік Малевський – доктор права, професор, професор Інституту кримінального права та процесу Університету Миколаса Ромеріса;

4) Валерій Тищенко – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України;

5) Тадеуш Томашевский – доктор права хабілітований, професор, професор кафедри криміналістики Варшавського університету;

6) Габріеле Юодкайте-Гранскене – доктор права, асоційований професор, професор кафедри кримінальної юстиції Вільнюського університету;

7) Президент (за посадою);

8) Віце-президент (за посадою, вакантна);

9) Віце-президент з питань міжнародного співробітництва (за посадою, вакантна);

10) Радник-секретар (за посадою);

Президент

Президент – це найвища посадова особа Конгресу Криміналістів, який за посадою також очолює Президію. Президентом обраний терміном на п’ять років доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіка Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Валерій Шепітько.

Віце-президент, Віце-президент з питань міжнародного співробітництва, Радник-секретар

Віце-президент, Віце-президент з питань міжнародного співробітництва, Радник-секретар – це посадові особи Конгресу Криміналістів, які представляють Президію Конгресу. На черговому засіданні Загальних зборів були обрані на строк, обмежений терміном повноважень Президента:

1) Віце-президент – ухвалено рішення залишити посаду вакантною;

2) Віце-президент з питань міжнародного співробітництва – ухвалено рішення залишити посаду вакантною;

3) Радник-секретар. Михайло Шепітько – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.