Про журнал

Міжнародний науково-практичний юридичний журнал
“Криміналіст першодрукованний” вітає Вас!


Завданням журналу “Криміналіст першодрукований” є популяризація криміналістичних знань, звернення уваги на деякі дискусійні проблеми, висвітлення найбільш значимих подій у діяльності правоохоронних органів, захист прав людини і громадянина від протиправних дій. Необхідність даного видання обумовлена ​​тим, що йдеться насамперед про науку, її досягнення та можливості. Цей журнал – засіб комунікації криміналістів різних країн. Криміналістика – наука без кордонів.

“Криміналіст першодрукований” видається двічі на рік. Журнал вітає оригінальні та високоякісні публікації, включаючи традиційні наукові статті, статті-огляди, дидактичні матеріали, наукові дослідження, рецензії на актуальні видання, а також огляди науково-практичних заходів та нового у законодавстві.

ISSN: 2220-7473

“Криміналіст першодрукований” публікується:

МГО “Конгрес Криміналістів”

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ТОВ “Видавнича агенція “Апостиль”