Редакційна колегія

М. Вільгушинський – доктор юридичних наук, Заслужений юрист України;

С. Денисюк – доктор юридичних наук, генерал-лейтенант міліції, Заслужений юрист України;

В. Журавель – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Х. Колецьки – доктор права габ., професор (Вища школа педагогіки та управління ім. Мешко І, Польща);

Коновалова В. – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки України;

Курапка Е. – доктор права, професор (Інститут кримінального права та процесу Університету імені Миколаса Ромеріса, Литва);

Г. Малевський – доктор права, професор (Інститут кримінального права та процесу Університету імені Миколаса Ромеріса, Литва);

С. Нежурбіда – доктор юридичних наук, доцент (Україна);

Е. Німанде – доктор права, доцент, адвокат (Латвійський університет, Латвія);

Н. Панов – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України;

В. Тацій – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України;

В. Терехович – доктор права, доцент, адвокат (Латвія);

В. Тіщенко – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України;

М. Фриштак – доктор права, доцент (Університет ім. Масарика у м. Брно, Чеська Республіка);

В. Шевчук – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

В. Шепітько – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки та техніки України, голова редакційної ради, головний редактор;

М. Шепітько – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Україна);

Б. Щур – доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції, Заслужений юрист України.